Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

HipoCicloide

- El paràmetre a quin efecte té sobre el moviment? - Amb què estan relacionats els paràmetres a, b i d? Què modifiquen? - És possible fer que el punt descrigui > un cercle? > I una el·lipse? > una figura similar a la icona d'un cor? > un trèbol? - Fes un recull de les figures tancades que es puguin dibuixar i indica quina relació ha d'haver entre els paràmetres b i d? - Hi ha algun moviment que pugui ser descrit per aquesta figura (en el sentit que es fa o en el contrari?