Kulový vrchlík, kulová úseč

Každá rovina řeže kulovou plochu v kružnici. Průniku poloprostoru s koulí říkáme kulová úseč, zatímco průnik poloprostoru s kulovou plochou je kulovým vrchlíkem.
Rovina rozdělí kouli na dvě kulové úseče. Povrch kulové úseče nazýváme kulový vrchlík. Označme r poloměr koule, v výšku kulového vrchlíku a poloměr podstavy kulové úseče. Povrch kulového vrchlíku: Objem kulové úseče:

P. Kupčák: Koule, kulový vrchlík, studijní materiál Mendelovy střední školy, Nový Jičín