Ta reda på okänd vinkel i triangel

Författare/skapare:
Pontus Andersson
Område(n):
Vinkel
Beräkna triangelns okända vinkel.
Hur stor är vinkeln som är markerad med x? 1. Skriv ner de två angivna vinklarna i ditt räknehäfte. 2. Räkna ut den tredje vinkeln (x) med hjälp av triangelns vinkelsumma. 3. Skriv ner vinkelns storlek och rätta genom att trycka “visa etikett”. Flytta triangelns hörn och ta reda på den nya okända vinkeln. Gör om detta fem gånger.