zadatak 7

Author:
Radmila P
Конструиши троугао ако је задата страница и два угла, , , , а затим му опиши и упиши кружницу. ОПИС КОНСТРУКЦИЈЕ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ОПИС ЗА ОПИСАНУ КРУЖНИЦУ: 8. 9. 10. 11. ОПИС ЗА УПИСАНУ КРУЖНИЦУ: 12. 13. 14. 15.