Monotonost funkcije

Autor:
Kristian
Što znači da je funkcija monotona na nekom intervalu? Promotrite prikazanu funkciju. Promatrajući grafički prikaz funkcije odredite intervale monotonosti. Kako je koeficijent smjera tangente u točki povezan s derivacijom funkcije? Pomičite točku A te promatrajte koeficijent smjera tangente. Mijenja li se? Kako? Povežite monotonost i koeficijent smjera tangente. Prikažite neku drugu funkciju. Vrijedi li vaš prethodni zaključak?