Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Systematisch tellen: (herjhalings)variatie/permutatie/combinatie

Leerstof onder andere voor ingangsexamen geneeskunde
Image

Oefening 1

Je hebt acht verschillende bloedstalen. Op hoeveel manieren kan je die stalen over 2 labo's verdelen als elk labo minstens 1 staal moet krijgen?

Oefening 2

We willen een jury samenstellen met 12 mensen. Als kandidaten zijn er 10 mannen en 8 vrouwen. Er moeten meer vrouwen dan mannen zijn. Hoeveel mogelijkheden zijn er om deze jury samen te stellen?

Oefening 3

In een wachtzaal van een huisarts zitten 7 personen, waarvan 4 vrouwen en 3 mannen. Ze weten niet wie aan de beurt is. Op hoeveel verschillende manieren kunnen zij bij de dokter binnengaan als je weet dat er geen twee personen van hetzelfde geslacht na elkaar binnen mogen?

Oefening 4

Een groep proefpersonen bestaat uit 3 mannen en 7 vrouwen. Om een nieuwe soort tandpasta uit te testen kiest men hieruit 4 personen waarbij er minstens 1 man moet zijn. Hoeveel verschillende keuzes zijn er?