Bryły01

Rysunek i siatka prostopadłościanu albo sześcianu