חוצה זווית גובה ותיכון במשולש

בפעילות חוקרים אורך של תיכון לצלע, גובה לאותה צלע, וחוצה זווית מול הצלע, בודקים מתי הם מתלכדים ומוכיחים
א. גררו את קודקודי המשולש כך ששני המשולשים שמצידי הקטע האדום יהיו חופפים מדדו קטעים וזוויות והסבירו מדוע המשולשים חופפים ב. שנו את המשולש והקישו על הריבועים גובה תיכון וחוצה זווית מי משלושת הקטעים האלה הוא הקטע הקצר ביותר? בדקו באמצעות גרירה ומדידה, והסבירו האם ייתכן ששלושת הקטעים יתלכדו? גררו ובדקו ואם כן, ציינו באיזה מקרה ג. הקישו על החלון "משולש שווה שוקיים". ועל החלון חוצה זווית הראש הסבירו מדוע הקטע הוא גם תיכון לבסיס וגם גובה לבסיס ד. הקישו על החלון חוצה זווית הראש להסתרתו ועל החלון תיכון לבסיס הסבירו מדוע התיכון הזה הוא גם חוצה זווית הראש וגם גובה לבסיס ה. הקישו על החלון תיכון לבסיס להסתרת התיכון, ועל החלון גובה לבסיס הסבירו מדוע הוא גם חוצה זווית הראש וגם תיכון לבסיס