Tehtävä 20

Arvioi millä muuttujan a arvolla pinta-ala on suurimmillaan.