s-t till v-t-diagram nivå 2

Rita passande v-t-diagram och dra sedan i punkten!