Ισορροπία σώματος (3 περιπτώσεις)

Το πρόγραμμα εμφανίζει 3 περιπτώσεις: σώμα - ελατήριο, σώμα - νήμα και σώμα - δάπεδο. Εμφανίζει και υπολογίζει τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε περίπτωση, στο σώμα.