76-5 Crtanje pravca

Istraži kako nacrtati pravac y = ax + b ako su zadani a i b. Nagib pravca i odsječak pravca na osi y mogu se mijenjati pomoću klizača ili upisivanjem njihovih vrijednosti.

Tekst je dinamičan i mijenja se prema vrijednostima a i b.