Pont konjugáltja egy háromszögre vonatkozóan (2.)

A problémák:

Az ABC háromszög síkjában adott egy P pont. A P a háromszög A-ra illeszkedő belső szögfelező egyenesére vonatkozó tükörképe . A P a háromszög B-re illeszkedő belső szögfelező egyenesére vonatkozó tükörképe . A P a háromszög C-re illeszkedő belső szögfelező egyenesére vonatkozó tükörképe . Mi állítható a , pontokról? Mi állítható az , , egyenesekről?

A sejtésekhez:

Sejtések:

  1. A vizsgált négy pont egy körre illeszkedik.
  2. A vizsgált három egyenes egy pontban metszi egymást, vagy párhuzamosak. (A metszéspontot nevezhetjük a P pont ABC háromszögre vonatkozó konjugáltjának.)

1. bizonyítás

Megjegyzés:

Tekintettel arra, hogy a fenti bizonyításban csak a tengelyes tükrözés távolságtartó tulajdonságát és a kör fogalmát használtuk, ez a tétel abszolút geometriai tétel, így a hiperbolikus és gömbi geometriában is igaz.

2. a) Mikor párhuzamosak? (speciális eset)

Sejtés

A P mozgatásával arra a sejtésre juthatunk, hogy ha a P illeszkedik a háromszög köré írt körre, akkor a vizsgált egyenesek párhuzamosak.

Bizonyítás a speciális esetre

Annak bizonyítása, hogy a harmadik egyenes is párhuzamos az első kettővel, az előzőekkel egyező módon történhet,
Milyen kapcsolat ismerhető fel a és az egyenesek között?
Kaptuk, hogy a egyenes egyenesre vonatkozó tükörképe. Most már visszatérhetünk a 2. sejtés bizonyítására. A fentiek alapján a vizsgált egyenesek a P pont ABC háromszög oldalegyeneseire vonatkozó tükörképei által meghatározott szakaszok felező merőlegesei. Ha a tükörképek háromszöget alkotnak, akkor a vizsgált egyenesek e háromszög köré írt körének középpontjában metszik egymást. A tükörképek akkor nem határoznak meg háromszöget, ha a P az ABC háromszög köré írt körének pontja,
A 2. sejtés bizonyításkor igencsak használtunk euklideszi-geometriai fogalmakat (kerületi szögek, a háromszög belső szögek összege egyenesszög, ...), Ebből következően indokolt lehet, hogy mi veszi át a 2. tétel szerepét a nemeuklideszi geometriákban.

A hiperbolikus geometriában

(Az applet Dr, Szilassi Lajos tanár úrnak köszönhető.) Azt láthatjuk,, hogy a vizsgált egyenesek vagy nem metszik egymást, vagy egy pontban metszik egymást.

A gömbi geometriában

Az látható, hogy a vizsgált egyenesek mindig egy pontban metszik egymást.

Egy további probléma:

Mi egy pont adott háromszögre vonatkozó konjugáltjának mértani helye, ha a pont végigfut az egyenesen?

Kísérletezzünk!

Úgy látszik, hogy a keresett mértani hely kúpszelet (ellipszis, hiperbola vagy parabola). Aki kíváncsi a bizonyításra, itt megtalálhatja.

A hiperbolikus geometriában

A gömbi geometriában

Ezt a problémát 2017. novemberében Dr. Szilassi Lajos vetette/elevenítette fel. Az itt szereplő bizonyítások is az ő gondolatmenetein alapulnak.