Introducció a la funció lineal

Autor:
jdpi
Aquest applet pretén introduir la funció lineal. De manera molt senzilla, permet modificar els valors de la pendent i l'ordenada a l'origen i veure com afecten de manera gràfica aquests canvis a la funció lineal. Per a modificar els valors de la pendent (a) i l'ordenada a l'origen (b) és necessari fer clic sobre els punts lliscants respectius, situats a la part superior esquerra de l'applet.