Introducció a la funció lineal

Autor:
jdpi
Aquest applet pretén introduir la funció lineal. De manera molt senzilla, permet modificar els valors de la pendent i l'ordenada a l'origen i veure com afecten de manera gràfica aquests canvis a la funció lineal. Per a modificar els valors de la pendent (a) i l'ordenada a l'origen (b) és necessari fer clic sobre els punts lliscants respectius, situats a la part superior esquerra de l'applet.
Modifica els valors de la pendent (a) i l'ordenada a l'origen (b) i mira quins efectes tenen sobre la recta representada. - Què succeeix quan modifiquem el valor de "a"? I el valor de "b"? - Per a quins valors de "a" la pendent és positiva? I negativa? - Quins valors ha de tindre "a" i "b" per tal que la recta passe per l'origen de coordenades? - Quins valors poden tindre "a" i "b" per tal que la recta passe pel punt (1,1)? I pel (2,3)? La ecuació de la recta també la podem veure escrita en alguns llocs com "f(x) = m*x + n".