Raons trigonomètriques d'angles qualsevol

Càlcul de les raons trigonomètriques d'un angle qualsevol, relacionat amb els angles més notables (0°, 30°, 45°, 60°, 90°).
1. Determina les raons trigonomètriques dels següents angles, relacionant-los amb alguns angles notables (0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360°), indicant en quin quadrant es troben: a) 240° b) 135° c) 315° d ) 720° e) 750° 2. Calcula el valor dels següents angles i la resta de les raons trigonomètriques, sabent que: a) sin α = (-√2)/2 , α є III quadrant b) con α = -1/2 , α є II quadrant c) tan α = 1 , α є IV quadrant