Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Cópia de Prostopadłościan

Suwaki a, b - krawędzie podstawy, H - wysokość graniastosłupa, α - obrót dookoła osi poziomej, β - obrót dookoła osi pionowej, sα, sβ - szybkości automatycznej zmiany suwaków α i β, zoom - skalowanie, n - wybór jednego z trzech przekrojów: 1- wyznaczonego przez środki równoległych krawędzi podstaw, 2 - wyznaczonego przez przekątne podstawy, 3 - wyznaczonego przez przekątne ścian bocznych.