(v, t) graf pomoću (a, t) grafa

Autor:
nedeljko
Pomoću (a, t) grafa potrebno je nacrtati (v, t) graf i zatim odrediti srednju brzinu za prvih 8 sekundi. Tijelo u početku miruje.
Pomičite klizač korak. U koracima 1 do 4 određujemo promjenu brzine pomoću površine obojene svjetlosmeđom bojom. U koracima 5 do 8 crtamo grafikon brzine. Brzine smo dobili tako da početnoj brzini dodamo promjenu brzine u prve 2 s (0 + 4 = 4 m/s), u sljedeće 2 s brzina je 0 + 4 - 4 = 0 m/s, u sljedeće dvije brzina je 0 + 4 - 4 + 0 = 0 m/s i u posljednje 2 s brzina je 0 + 4 - 4 + 0 + 8 = 8 m/s. U koracima 9 do 11 računamo prijeđene puteve kao površine onojane svjetloplavom bojom i u posljednjem koraku računamo srednju brzinun.