Apsolutna vrijednost

Razmisli:

Razmisli:

Je li tvrdnja točna?

Suprotni brojevi imaju jednaku apsolutnu vrijednost. Obrazloži odgovor.

Popuni tablicu: