Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Circunferencia e punto exterior. Rastro

Dados unha circunferencia, un punto móbil sobre ela e un punto exterior á mesma, ¿cal é o a forma da figura que aparece co rastro dos puntos medios obtidos a partir destes dous puntos? ¿En que condicións ese debuxo é exterior á circunferencia? E secante?