Repetyrorium - Funkcje - zadanie 3

Znajdź wartość parametru m ∈ R, dla której iloczyn pierwiastków równania x^2 −2mx+m^2 −4m+1=0 jest najmniejszy.

Wskazówka do rozwiązania Pamiętaj, że wyróżnik nie może być ujemny. Użyj wzorów Viete’a.