Tehtävä 235

Koordinaatiston alueeseen x > 1 piirretään käyrä y = f(x) siten, että funktion f muutosnopeus kohdassa x on kääntäen verrannollinen pisteen (x, y) x-koordinaatin etäisyyteen suorasta x = 1. Tutki!