Bølger: Animation ver. 5

Animationen viser sted- og tidsforløbet for en tværbølge. Punktet P viser, hvordan et fastgjort punkt på bølgen bevæger sig frem, mens punktet T viser, hvordan et punkt i mediet bevæges op og ned. Du kan forestille dig en bølge på havet, hvor punktet P følger bølgen, mens punktet T kunne være et skib, som bevæges op og ned af bølgen, men altså ikke flytter med bølgen (se f.eks. eksempel med and på bølge).