Pythagoras' Theorem

[i]ACB[/i] is een rechthoekige driehoek, met de rechte hoek in [i]C[/i]. We gaan in deze applet aantonen dat de bruine oppervlakte gelijk is aan de oppervlakte van de twee rode vierkanten samen. Hoekpunt [i]C[/i] kun je bewegen!

De vier vierhoeken, rechts op het scherm, kun je verslepen. [list=1] [*]Samen vullen ze precies het grote rode vierkant. [*]Ze passen óók in het bruine vierkant, zó dat er in het midden een vierkant overblijft dat precies even groot is als het kleine rode vierkant. Sleep het kleine vierkant maar naar de overgebleven ruimte! [/list]

Information