Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Сэдэлжүүлэлт

Геометрийн хувиргалтын тухай таних хэрэгсэл 1. Зүүн доод буланд байгаа "▶" товчлуурыг дарна уу. 2. Дүрс бүрийн хөдөлгөөнийг сайтар ажигла. 3. Хөдөлгөөнөөр дурс ямар байрлалд шилжиж байгааг анзаарах.