Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Symmetrie ontdekken in figuren1

Symmetrie ontdekken in figuren1.
Is de eerste figuur draaisymmetrisch? Zo ja, over welke hoek moet je draaien en wat is het centrum? Is de tweede figuur lijnsymmetrisch? Kan je een symmetrie-as van de figuur tekenen en nadien de figuur spiegelen tegenover deze getekende as?