Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kvadratna funkcija

Konstruisani su klizači a, x0 i y0, kao koeficijenti kvadratnog trinoma, a onda u zavisnosti od njih i kvadratna funkcija.
Promjenom vrijednosti klizača istražite osobine kvadratne funkcije!