Řez spádové kuželové plochy

Sestrojte vrstevnice rotační kuželové plochy daného spádu. Sestrojte řez promítací rovinou.
Osa kužele je kolmá k průmětně, vrstevnice jsou kružnice v rovinách rovnoběžných s průmětnou. Rozestup vrstevnic je převrácená hodnota spádu. Řezem kužele promítací rovinou je hyperbola. K jejímu určení stačí sestrojit ve sklopení 5 bodů.