Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Zuzen baten malda eta ordenatua jatorrian

Aztertu zuzen baten malda eta ordenatua jatorrian. 1. m eta b aldatuta, irudikatu y=mx+b zuzenaren ekuazioa honako kasu hauetan: a. m = 3, b = 4 b. m =1/3, b = 4 c. m = -2, b = 4 2. Nolakoa da zuzena, honako egoera hauetan?: a. m > 0 denean b. m = 0 denean c. m < 0 denean d. m > 1 denean e. m < 1 denean