Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

P2. Semblança de triangles

1. Quan dos triangles són semblants? Criteris de semblança

2. Triangles en posició de Tales

Dos triangles estan en posició de Tales quan tenen un angle en comú i els costats oposats a aquest angle són paral·lels. Dos triangles en posició de Tales sempre són semblants.

Fes un dibuix de dos triangles en posició de Tales

3. Resoldre problemes mitjançant la semblança de triangles

.

Calcula l'alçada de l'arbre?

Calcula l'alçada de l'arbre?
.

Calcula l'alçada de l'edifici.

Calcula l'alçada de l'edifici.
.
Com que les dimensions del dibuix són molt grans treballa en mides proporcionals. P.ex. AB=10, A'B=1,2 i A'C'=0,3