Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Teorema medianei

Demonstrația teoremei cu ajutorul produsului scalar

Demonstrează Teorema medianei. O idee: (de ce?) și apoi calculează .

Încă o modalitate de a demonstra teorema medianei

Demonstrează Teorema mediane cu ajutorul Teoremei cosinusului. O idee: calculează lungimea lui AM aplicând Teorema cosinusului în triunghiul , respectiv .

Problema 1

Se consideră triunghiul ABC cu laturile a = 6, b = 8, c = 6. Pe latura [BC] se alege punctul M astfel încât BM = 2MC. Calculează lungimea AM. Reprezintă în foaia Geogebra de mai jos configurația descrisă în problemă. Rezolvă problema și apoi verifică rezultatul cu ajutorul foii Geogebra.