Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Postotak

POSTOTAK JE RAZLOMAK S NAZIVNIKOM 100.

Popuni tablicu:

Popuni tablicu: