Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

LEGE DVEH KROŽNIC V RAVNINI

S premikanjem središča B in\ ali polmera R postavi krožnici v tako lego, da -ne bosta imeli nič skupnega, -se bosta krožnici dotikali od zunaj, -se bosta sekali, -se bosta dotikali od znotraj, -bo manjša krožnica ležala znotraj večje. Kakšen je v vsakem od teh primerov odnos med središčno razdaljo krožnic in obema polmeroma?