Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Gæt en forskrift (grøn)

Man kan tænke på en funktion som en maskine, der ''gør noget'' ved et tal. Forskriften fortæller, hvad der bliver gjort ved tallet. y=2x fortæller for eksempel at x-værdien bliver ganget med 2. Der bliver kun brugt hele tal. Forskriften bliver grøn når dit resultat er rigtigt.