Matrix 2 - Meetkunde - 29 c

Construeer een gelijkzijdige driehoek Construeer een gelijkzijdige driehoek GHI met een zijde van 4 cm.