Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Twierdzenie van Aubela / Van Aubel's theorem

Obserwuj długość odcinków EG i FH oraz wzajemne położenie prostych zawierających te odcinki. Watch the length of segments EG and FH, and relative position of the straight lines containing these segments.