Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

isochoor proces

Wanneer we de temperatuur constant houden, volgt uit de universele gaswet: Versleep de linkse schuifknop en verhoog de temperatuur van het vat. Rechts wordt het verband tussen druk en druk grafisch getoond. Versleep de rechtse schuifknop en zie hoe de grafiek verandert bij toenemend volume.