Výpočet těžiště průřezu

Výpočet těžiště je analogický ke stanovení výslednice soustavy sil. Těžiště je působiště tíhy rovinné desky daného tvarem průřezu. V těžišti každé dílčí plochy působí síla přímo úměrná ploše dílčí plochy a síly působí v rovnoběžných směrech (jednou svisle a jednou vodorovně). Celková plocha průřezu odpovídá velikosti výslednice takové soustavy sil, kterou určíme ze součtové podmínky ekvivalence. Těžiště musí ležet na paprsku výslednice, který určíme z momentové podmínky ekvivalence. Odtud byly odvozeny statické momenty plochy a jejich použití pro výpočet těžiště průřezu.