Formules voor de standaardafwijking

In de beschrijvende statistiek maakt men bij de berekening van de standaardafwijking gebruik van twee formules. De meeste handboeken maken in de eerste- en de tweede graad geen onderscheid en hanteren formules waarbij er in de noemer gedeeld wordt door het aantal waarnemingsgetallen n. Het delen door (n – 1) heeft in de formules voor het berekenen van de variantie en de standaardafwijking heeft in statistiek echter een goede reden; de zogenaamde correctie van Gauss. In de statistiek maakt men daarom een onderscheid tussen de steekproefvariantie en de populatievariantie alsook de steekproefstandaardafwijking ???? en de populatiestandaardafwijking ????. Rekentoestellen hebben dikwijls een knop voor het berekenen van de standaardafwijking, waarbij er enerzijds wordt gedeeld door n of anderzijds wordt gedeeld door (n-1). Ook GeoGebra kent hiervoor aparte commando's stafwp(l1) gebruik je voor het berekenen van de populatiestandaardafwijking ???? stafw(l1) gebruik je voor het berekenen van de steekproefstandaardafwijking ???? Hieronder een uitgewerkt voorbeeld Iemand heeft gedurende 30 dagen de tijd opgemeten die hij nodig had om met de fiets naar het werk te rijden. Met GeoGebra worden de centrumgetallen en spreidingsgetallen berekend.