Bryły10

Szkicowanie brył obrotowych powstałych przez obrót danego wielokąta