Симетричність

Означення 3. Відношення R на множині А називають симетричним, якщо для будь-яких а,b А виконується умова: з того, що (а, b) R випливає, що (b, а) R.
Властивість симетричності розглядається для двох різних елементів множини.[br]  Відношення називається симетричним, коли для будь-яких пар предметів з області його визначення вірно, що, коли це відношення x і y, то воно має місце і в парі  y x, . Ставлення однолітка симетрично, так як для будь-яких двох людей вірно, що, якщо перша однолітка другого, то і другий однолітка першого.

Information: Симетричність