Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Određivanje koeficijenta smjera i jednadžbe pravca

  • Odredi koeficijent smjera pravca iz njegovog položaja u koordinatnoj mreži
  • Pomoću dane točke i koeficijenta smjera odredi jednadžbu pravca
  • Upiši desni dio jednadžbe u za to predviđeno polje u gornjem lijevom kutu prozora
Napomena: Preporuča se korištenje razlomaka, npr. -3/4x+7/5