Дължина на окръжност

Развийте цялата окръжност и разгледайте отношението на дължината на окръжността и диаметъра й. Оставете окръжността РАЗВИТА и променяйте радиуса й. Какво забелязвате, че се случва с отношението на дължината на окръжността и диаметъра й?
Отношението на дължината на всяка окръжност и диаметъра й е величина ПОСТОЯННА известна в науката с името π (пи).