Zadatak 3

Sistem od dve jednacine

A - presecna tacka pravih a i b a' - prava koja se dobija rotacijom prave a za 15 stepeni b' - prava koja se dobija rotacijom prave b za 30 stepeni p i q su parametarski oblici pravih a i b redom