Sin och cos för en rätvinklig triangel

Författare/skapare:
Kenneth Winter
Undersök sambandet mellan en rätvinklig triangels sidlängder och värdet av sinus och cosinus av vinkeln.
Undersök hur värdet på cos och tan (inte) förändras när du ändrar storlken på triangeln. Varför blir det så? När är cos(v) och sin(v) lika stora? Hur är då förhållandet mellan den motstående kateten och den närliggande kateten? Vilket är det minsta respektive största värdet som cos och sin kan anta här?