Subtrahera två bråk

Författare/skapare:
Anders Björling
Område(n):
Bråk
Subtrahera två bråk
Vad blir skillnaden mellan två femtedelar och en fjärdedel? Pröva genom att skriva i täljare och nämnare i rutorna. Fundera över skillnaden genom att titta i figuren. Kan du räkna ut skillnaden? Dra upp den undre figuren mot den övre genom att använda glidaren till höger. Klicka i rutan "Dela in figurerna". Vad händer? Vill du se resultatet klicka på beräkna bråket. Välj några andra bråk du vill subtrahera genom att fylla i rutorna för täljare och nämnare.