Tilfældige punkter

Forfatter
Bo Kristensen
I appletten her konstrueres et tilfældigt punkt, hver gang, man opdaterer konstruktionen.

Tilfældige figurer

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan man kan bruge tilfældige punkter til at autogenerere øvelser til eleverne. Forslag til beskrivelse af aktiviteten til eleverne: Din makker kan ikke se din figur, og det er din opgave at give instruktioner, så din makker kan tegne den. Kopien skal være kongruent med figuren på din skærm. Din makker må naturligvis gerne stille spørgsmål til dig undervejs.
  • Mål på din figur, og giv informationer videre til din makker. 
  • Undersøg, hvor få informationer I kan nøjes med at give til den, der skal kopiere figuren. 
  • Undersøg, om det er lige meget hvilke informationer, man giver til den, der skal kopiere figuren.