Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Hvad betyder a i forskrift i en lineær funktion? (grøn)

En forskrift for en lineære funktion f(x) = ax+b. a kaldes for hældningskoefficienten. Find ud af ,hvad a betyder for hældningen af grafen for en lineær funktion. Lav opgaverne nederst. b er det samme tal. b er skæringspunktet med y-aksen. Det har koordinaterne (0,b)