Hvad betyder a i forskrift i en lineær funktion? (grøn)

En forskrift for en lineære funktion f(x) = ax+b. a kaldes for hældningskoefficienten. Find ud af ,hvad a betyder for hældningen af grafen for en lineær funktion. Lav opgaverne nederst. b er det samme tal. b er skæringspunktet med y-aksen. Det har koordinaterne (0,b)
Du kan ændre på a ved at trække i skyder. 1) Indstil a, så forskriften er y = 2x +1 2) Indstil a, så forskriften er y = -3x+1 3) Gør denne sætning færdig: Grafen for en lineær funktion er aftagende, hvis... 4) Gør denne sætning færdig: Grafen for en lineær funktion er voksende, hvis... 5) Sæt a=1. Hvordan ser forskriften ud? 6) Sæt a =0. Hvordan ser forskriften ud? 7) Hvordan ser grafen ud, når a=0?