Tehtävä 3

Tutki alla olevan kuvan avulla, milloin tangentin kulmakerroin on a) positiivinen b) negatiivinen c) nolla. Millainen on funktion kulkusuunta, kun tangentin kulmakerroin on positiivinen, ja millainen, kun kulmakerroin on negatiivinen? Millaisissa funktion pisteissä tangentin kulmakerroin on nolla?

Tangentin kulmakertoimia eri kohdissa voi tutkia siirtämällä sinistä pistettä hiirellä vetämällä.