Sinuskurvan (radianer)

Undersök hur konstanterna A, k, B och C påverkar grafens utseende.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB