moleculen, atomen en elektronen

Onderwerp:
Meetkunde
In chemische verbindingen worden elektronen en atomen worden niet willekeurig rondgestrooid. In de ruimtelijke structuur van de moleculen van chemische verbindingen herkennen we meetkundige structuren. Om deze structuren te doorgronden, nemen we een lange aanloop. Eerst overlopen we de evolutie van het atoommodel. We leren meer over elektronenconfiguraties en het golfmechanisch atoommodel van de kwantummechanica. We bekijken hoe we deze configuraties en de chemische eigenschappen van elementen terugvinden in het PSE. Daarna maken we even een zijsprong naar de meetkunde en onderzoeken we hoe we punten ruimtelijk kunnen schikken. Zo komen we tenslotte uit bij de ruimtelijke geometrie van moleculen.
moleculen, atomen en elektronen